Pravidla a podmínky

Podmínka

PŘEHLED

Tento web provozuje společnost Bubsolar. Na celém webu se výrazy „my“,“ nás „a“ naše “ vztahují na Bubsolar. Bubsolar nabízí tento web, včetně všech informací, Nástroje, a služby dostupné z tohoto webu vám, uživateli, podmíněno přijetím všech podmínek, zásady, a oznámení zde uvedená.

Návštěvou našich stránek a / nebo zakoupením něčeho od nás se zapojíte do naší „služby“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („podmínky služby“, „podmínky“), včetně těchto dodatečných podmínek a Zásad zde uvedených a/nebo dostupných hypertextovým odkazem. Tyto smluvní podmínky se vztahují na všechny uživatele webu, včetně uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky a/ nebo přispěvateli obsahu.

Před přístupem nebo použitím našich webových stránek si pozorně přečtěte tyto smluvní podmínky. Přístupem nebo používáním jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito smluvními podmínkami. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na web ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto podmínky služby považovány za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto podmínky služby.

Veškeré nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do aktuálního obchodu, podléhají rovněž smluvním podmínkám. Nejnovější verzi smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto Smluvních podmínek zveřejněním aktualizací a / nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat tuto stránku kvůli změnám. Vaše další používání nebo přístup na webové stránky po zveřejnění jakýchkoli změn znamená přijetí těchto změn.

ČÁST 1-PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Tím, že souhlasíte s těmito smluvními podmínkami, prohlašujete, že jste alespoň plnoletostí ve vašem státě nebo provincii bydliště, nebo že jste plnoletostí ve vašem státě nebo provincii bydliště a dali jste nám svůj souhlas s tím, abychom umožnili některým z vašich nezletilých závislých osob používat tento web.

Nesmíte používat naše produkty k jakémukoli nezákonnému nebo neoprávněnému účelu ani nesmíte při používání Služby porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci(včetně, ale bez omezení na autorská práva).

Nesmíte přenášet žádné červy nebo viry ani žádný kód destruktivní povahy.

Porušení nebo porušení kterékoli z podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich služeb.

ODDÍL 2-VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu.

Berete na vědomí, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaný a zahrnuje (a) přenosy přes různé sítě; a (b) změny, které odpovídají technickým požadavkům spojovacích sítí nebo zařízení a přizpůsobují se jim. Informace o kreditní kartě jsou během přenosu po sítích vždy šifrovány.

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat,prodávat, prodávat nebo využívat jakoukoli část služby, používání Služby nebo přístup ke Službě nebo jakýkoli kontakt na webových stránkách, prostřednictvím kterých je služba poskytována, bez výslovného písemného souhlasu nás.

Nadpisy použité v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro pohodlí a neomezují ani jinak neovlivňují tyto podmínky.

ODDÍL 3-PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ

Nejsme zodpovědní, pokud informace zpřístupněné na těchto stránkách nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na této stránce je poskytován pouze pro obecné informace a neměl by se na něj spoléhat ani jej používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo včasnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na tomto webu je na vaše vlastní riziko.

Tato stránka může obsahovat určité historické informace. Historické informace nutně nejsou aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah těchto stránek, ale nemáme povinnost aktualizovat žádné informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našich stránkách.

ČÁST 4-ZMĚNY SLUŽEB A CEN

Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit nebo ukončit službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) bez předchozího upozornění.

Neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakoukoli změnu, změnu ceny, pozastavení nebo přerušení služby.

Oddíl 5-produkty nebo služby (v případě potřeby)

Některé produkty nebo služby mohou být k dispozici výhradně online prostřednictvím webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a mohou být vráceny nebo vyměněny pouze v souladu s našimi zásadami vrácení.

Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky našich produktů, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení monitoru počítače jakékoli barvy bude přesné.

Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, zeměpisnou oblast nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství produktů nebo služeb, které nabízíme. Všechny popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění, na základě vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli přerušit jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby provedené na tomto webu je neplatná, pokud je zakázána.

Nezaručujeme, že kvalita produktů, služeb, informací nebo jiného materiálu, který jste zakoupili nebo získali, splní vaše očekávání nebo že jakékoli chyby ve službě budou opraveny.

Zákazníci budou účtovány pouze jednou za náklady na dopravu (To zahrnuje výnosy); No-doplňování bude účtováno spotřebitelům za vrácení produktu.

ODDÍL 6-CLA A DOVOZNÍ DPH

Pokud je zásilka odeslána do zahraničí, může podléhat dovozním daním, clům a/nebo poplatkům uloženým cílovou zemí. Tyto poplatky budou obvykle splatné, jakmile dodané zboží dorazí do země určení.

Jste zodpovědní za dodržování zákonů a předpisů země určení. Vezměte prosím na vědomí, že společnost Bubsolar nenese odpovědnost za výběr nebo stanovení jakýchkoli cel nebo nákladů na dovozní DPH.

ODDÍL 7-PŘESNOST FAKTURAČNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACÍ O ÚČTU

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Můžeme podle vlastního uvážení omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, na domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané stejným zákaznickým účtem nebo pod ním, stejnou kreditní kartou a / nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a / nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušení objednávky, můžeme se vás pokusit upozornit kontaktováním e-mailu a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla poskytnutého v době provedení objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho výhradního úsudku zdají být zadány prodejci, prodejci nebo distributory.

Souhlasíte s tím, že poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu pro všechny nákupy provedené v našem obchodě. Souhlasíte s okamžitou aktualizací svého účtu a dalších informací, včetně vaší e-mailové adresy, čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a podle potřeby Vás kontaktovat.

Pro více podrobností, přečtěte si naše Zásady vracení.

ODDÍL 8-VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad nimiž nesledujeme ani nemáme žádnou kontrolu ani vstup.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli schválení. Neneseme žádnou odpovědnost vyplývající nebo související s vaším používáním volitelných nástrojů třetích stran.

Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím webu je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušnými poskytovateli třetích stran, a souhlasíte s nimi.

Můžeme také v budoucnu nabízet nové služby a / nebo funkce prostřednictvím webových stránek (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a / nebo služby podléhají rovněž těmto smluvním podmínkám.

ODDÍL 9-ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran.

Odkazy třetích stran na tomto webu vás mohou přesměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost za materiály nebo webové stránky třetích stran ani za jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.

Neneseme odpovědnost za žádné škody nebo škody související s nákupem nebo použitím zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jiných transakcí provedených v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Před provedením jakékoli transakce si pečlivě přečtěte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte. Stížnosti, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu.

SEKCE 10-KOMENTÁŘE UŽIVATELŮ, ZPĚTNÁ VAZBA A DALŠÍ PODÁNÍ

Pokud na naši žádost zasíláte určité konkrétní příspěvky (například soutěžní příspěvky) nebo bez naší žádosti zasíláte kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně „komentáře“), Souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat na jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám předáte. Jsme a nebudeme mít žádnou povinnost (1) zachovat důvěrné připomínky; (2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky; nebo (3) reagovat na jakékoli připomínky.

Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, sledovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho vlastního uvážení určíme jako nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo porušuje duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto podmínky služby.

Souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou porušovat žádné právo žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiného osobního nebo vlastnického práva. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat urážlivé nebo jinak nezákonné, urážlivé nebo obscénní materiály ani nebudou obsahovat žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy, nebo jinak uvést nás nebo třetí strany v omyl, pokud jde o původ jakýchkoli komentářů. Nesete výhradní odpovědnost za jakékoli připomínky, které učiníte, a za jejich přesnost. Neneseme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli komentáře zveřejněné vámi nebo jakoukoli třetí stranou.

ODDÍL 11-OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše předávání osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů. Chcete-li zobrazit naše Zásady ochrany osobních údajů.

ODDÍL 12-CHYBY, NEPŘESNOSTI A OPOMENUTÍ

Občas se na našich stránkách nebo ve službě mohou objevit informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, propagačních akcí, nabídek, poplatků za dopravu produktů, časů přepravy a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce nepřesné kdykoli bez předchozího upozornění(včetně po odeslání objednávky).

Nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat, měnit nebo vyjasňovat informace ve službě nebo na jakýchkoli souvisejících webových stránkách, včetně, bez omezení, informace o cenách, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem. Žádné specifikované Datum aktualizace nebo obnovení použité ve službě nebo na jakékoli související webové stránce by nemělo být uvedeno, že všechny informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce byly změněny nebo aktualizovány.

ODDÍL 13-ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Kromě jiných zákazů, jak je stanoveno v podmínkách služby, máte zakázáno používat web nebo jeho obsah: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; (b) žádat ostatní, aby vykonávali nebo se účastnili jakýchkoli protiprávních činů; (c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní vyhlášky; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jiných osob.; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, ublížit, pomlouvat, pomlouvat, znevažovat, zastrašit nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení; (f) předkládat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz služby nebo jakékoli související webové stránky, jiné webové stránky nebo Internet; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních; (i) spamovat, Phish, Pharm, záminka, pavouk, procházení nebo škrábání; (j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky služby nebo jakékoli související webové stránky, jiné webové stránky nebo Internet. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky za porušení některého ze zakázaných použití.

ODDÍL 14-ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, neprohlašujeme ani nezaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřetržité, včasné, bezpečné nebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, které mohou být získány z používání služby, budou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu odstranit na dobu neurčitou nebo službu kdykoli zrušit, bez předchozího upozornění.

Výslovně souhlasíte s tím, že používání nebo nemožnost používání služby je na vaše vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám byly poskytnuty prostřednictvím služby, jsou (s výjimkou případů, kdy jsme výslovně uvedli) poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ pro vaše použití, bez jakéhokoli zastoupení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, výslovných nebo předpokládaných, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, obchodní kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, titulu a neporušení.

Bubsolar, naši ředitelé, úředníci, Zaměstnanci, přidružené společnosti, agenti, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí nejsou v žádném případě odpovědní za jakékoli zranění, ztrátu, nárok nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, represivní, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně, mimo jiné, ušlého zisku, ušlých příjmů, ztracených úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo podobných škod, ať už na základě smlouvy ,deliktu (včetně nedbalosti), přísné odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z vašeho používání jakékoli služby nebo produktů získaných pomocí služby, nebo za jakýkoli jiný nárok související jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, včetně, ale bez omezení, jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu, nebo jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, přeneseného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, i když na to byli upozorněni. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových státech nebo jurisdikcích bude naše odpovědnost omezena v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

ODDÍL 15-ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte, hájíte a udržujete neškodné společnosti Bubsolar a naše rodiče, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, důstojníky, ředitele, agenty, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance, neškodné z jakéhokoli nároku nebo požadavku, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, které vznesla jakákoli třetí strana v důsledku nebo vyplývající z vašeho porušení těchto Smluvních podmínek nebo dokumentů, které obsahují odkazem nebo porušením jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

ODDÍL 16-ODDĚLITELNOST

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto Smluvních podmínek shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení nicméně vymahatelné v plném rozsahu povoleném platnými zákony a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto Smluvních podmínek, toto určení neovlivní platnost a vymahatelnost ostatních zbývajících ustanovení.

ODDÍL 17-UKONČENÍ

Závazky a závazky stran vzniklé před datem ukončení zůstávají po ukončení této Smlouvy pro všechny účely.

Tyto podmínky služby jsou účinné, pokud a do ukončení buď vy nebo my. Tyto smluvní podmínky můžete kdykoli ukončit oznámením, že již nechcete používat naše služby, nebo když přestanete používat naše stránky.

Pokud podle našeho výlučného úsudku selžete nebo se domníváme, že jste nedodrželi jakoukoli podmínku nebo ustanovení těchto Smluvních podmínek, můžeme také tuto smlouvu kdykoli ukončit bez předchozího upozornění a vy zůstanete odpovědní za všechny splatné částky až do data ukončení včetně; a / nebo Vám proto může odepřít přístup k našim službám (nebo jakékoli jejich části).

ODDÍL 18-CELÁ SMLOUVA

Pokud nebudeme uplatňovat nebo vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení těchto Smluvních podmínek, nepředstavuje to zřeknutí se tohoto práva nebo ustanovení.

Tyto smluvní podmínky a veškeré zásady nebo provozní pravidla zveřejněné na těchto stránkách nebo ve vztahu ke službě představují úplnou dohodu a ujednání mezi vámi a námi a řídí vaše používání Služby a nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody, komunikace a návrhy, ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (včetně, ale bez omezení, všech předchozích verzí Smluvních podmínek).

Jakékoli nejasnosti ve výkladu těchto Smluvních podmínek nebudou vykládány proti navrhovateli.

ODDÍL 19-ROZHODNÉ PRÁVO

Všechny nákupy budou zpracovány naším příslušným subjektem v odpovídající zemi, jak je uvedeno v kódu země ve výpisu z fakturace a řídí se místními zákony.

ODDÍL 20-ZMĚNY SMLUVNÍCH PODMÍNEK

Nejnovější verzi smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce.

Vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto Smluvních podmínek zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našich webových stránkách. Vaše další používání nebo přístup na naše webové stránky nebo služby po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Smluvních podmínek znamená přijetí těchto změn.

ODDÍL 21-KONTAKTNÍ INFORMACE

Otázky týkající se Smluvních podmínek by nám měly být zaslány na adrese info@bubsolar.com.

ODDÍL 22-PŘEPRAVNÍ POPLATEK

Poplatky za dopravu-vak na poštu (s výjimkou odlehlých oblastí)

ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto podmínky se řídí a mají být vykládány v souladu s právními předpisy Číny.

Název společnosti: bubsolar tech ltd

Registrační Číslo:304789635

Adresa Společnosti:

4th Floor, Caifu Building, No. 135, Sanhe ‚ er New Village, S359 (Bulong Road), okres Longhua, Shenzhen City, provincie Guangdong